TTMS1002 Teacher as Researcher of his/her Work (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tutkimuskysymyksen asettaminen, opetus-oppimistapahtuman systemaattinen tarkastelu ja arviointi sekä kehitysehdotusten tekeminen 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu
Oman työn tutkimusperustainen kehittämistehtävä

Arviointiperusteet

Kehittämistehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tarkastella millaista osaamista oppilaat tarvitsevat yhteiskunnassa toimiakseen ja arvioida kriittisesti mitä haasteita tämä asettaa opetukselle

  • arvioida systemaattisesti keräämänsä empiirisen aineiston pohjalta oppilaiden oppimista ja omaa opetustaan

  • laatia perusteltuja ehdotuksia oman työn kehittämiseksi tutkimustiedon ja oman systemaattisen analyysin pohjalta 

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Description of prerequisites

TERV305 Tutkimus terveystiedon opetuksessa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (6 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching