TTMS1003 Health, Well-Being, and Health Promotion: Approaches, Theories and Models (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

1. Teema. Terveyden eri lähestymistavat koulussa ja osana terveystieto-oppiainetta (mm. patogeneettinen malli, voimavaralähtöinen malli) (3 op)

2. Teema. Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä koulu (mm. ekologinen systeemiteoria, terveyttä edistävä toimintaympäristö, terveyttä edistävän koulun viitekehys) (3 op) 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 100 % (1. teema 50 % ja 2. teema 50 %)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • osaa kuvata terveyden erilaisia lähestymistapoja ja arvioida niiden toteutumista koulussa

  • osaa esitellä keskeisiä terveyden edistämisen malleja, arvioida niiden toteutumista kouluympäristössä ja antaa suosituksia toimintakäytänteiden kehittämiseksi 

Additional information

Syyslukukausi ja kevätlukukausi 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä  

Teaching