TILMPE Methodological Basic Studies in Statistics (25+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Tilastotieteen perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot tilastotieteen tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan kurssien yhteydessä.

Learning outcomes

Opiskelija

  • osaa nimetä tilastotieteen peruskäsitteet sekä joitakin perusmenetelmiä ja –malleja.
  • osaa raportoida yksinkertaisten tilastollisten analyysien tulokset.
  • on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen.
  • osaa käyttää jotakin tilastollista ohjelmistoa.
  • tietää kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä, ja ymmärtää johtopäätöksiin liittyvän epävarmuutta.
  • tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä ja toimii näiden mukaisesti.
  • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Structure

Select all (24+ cr)