Master's Degree Programme in Mathematics (Subject Teacher)

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science, Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Maisterin tutkinto matematiikan aineenopettajalinjalla antaa laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten matematiikan opettajan tehtäviin.

Opinnot takaavat matematiikan syvällisen ja muiden opetettavien aineiden hyvän tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen. Koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Learning outcomes

Matematiikan (aineenopettaja) maisteri
-hallitsee oman erikoistumisalansa ja tuntee muiden matematiikan osa-alueiden keskeiset käsitteet ja teoriat
-omaa hyvän pedagogisen aineenhallinnan ja käsityksen matematiikan oppimiseen vaikuttavista tekijöistä
-osaa soveltaa oppimaansa matemaattisten ongelmien itsenäiseen ratkaisemiseen.
-kykenee ja on kiinnostunut seuraamaan tieteenalansa kehitystä alansa yleisjulkaisuista.
-omaa edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä.
-osaa organisoida ja johtaa työtehtäviä ja kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä itsenäiseen päätöksentekoon.
-omaa laajan käsityksen siitä, miten matematiikka liittyy yksilön arkipäivään sekä osaa perustella matematiikan yhteiskunnallisen merkityksen.
-on yhteistyökykyinen ja valmis ottamaan vastuuta.
-asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin, noudattaa eettisiä periaatteita ja pyrkii kehittämään niitä edelleen.

Structure

Select all (96+ cr)