OPEAIN Pedagogical Intermediate Studies in Education for Subject Teachers (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida omaa pedagogista osaamistaan ja ymmärrystään ja asettaa itselleen
henkilökohtaisia oppimistavoitteita
- tunnistaa oppimiseen ja motivaatioon vaikuttavia oppijan ja oppimisympäristön keskeisiä piirteitä, riskejä ja tukemisen keinoja sekä yhteiskunnallisia
opetuksen ja kasvatuksen rakenteellisia ehtoja
- omaa valmiudet yksilön ja ryhmän kohtaamiseen, ryhmäprosessien arviointiin sekä kollegiaaliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosesseja ja opetuskokonaisuuksia
- osaa tehdä pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen ja raportoida sen

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot.

Structure

Select all (35 cr)