TILP2500 Data and measuring (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Havaintoaineisto, muuttujat ja mittaaminen. Havaintoaineiston kuvailua tunnusluvuin ja graafisesti. Todennäköisyyslaskennan alkeita. Diskreettejä ja jatkuvia jakaumia.

Suoritustavat

Luentokurssilla harjoitukset ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.

Verkkokurssilla harjoitukset ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.

Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
1) ymmärtää satunnaisuuden roolin tilastollisessa tutkimuksessa ja tilastotieteen merkityksen tilastollisen aineiston käsittelyssä
2) tuntee keskeiset keski- ja hajontaluvut ja osaa soveltaa niitä aineiston mukaisesti
3) osaa kuvata riippuvuutta diskreeteille ja jatkuville muuttujapareille (ristiintaulukko ja korrelaatio)
4) tuntee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ml. ehdollinen todennäköisyys ja riippumattomuus ja osaa laskea niiden avulla perustehtäviä
5) tuntee tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat teoreettiset jakaumat ja osaa laskea näiden avulla yksinkertaisia todennäköisyyksiä

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching