MKAPERERI Basic Studies in Music Education as Optional Studies (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Musiikkikasvatuksen sivuaineopintojen edellytyksenä on opintoihin sisältyvien instrumenttien riittävän hyvä taito, mikä todennetaan henkilökohtaisessa opintojen ohjauksessa ja näyttökokein.

Learning outcomes

Musiikkikasvatuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa ja tunnistaa kulttuureissa vaikuttavia musiikillisia ja kontekstuaalisia tekijöitä
- tiedostaa musiikin hyvinvointivaikutuksia
- hallitsee opetustyön kannalta keskeisten instrumenttien perusteet
- tunnistaa omien pedagogisten taitojen vahvuudet ja kehittämishaasteet
- osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa opinnoissaan
- osaa nimetä musiikkikasvatuksen keskeisiä tutkimussuuntauksia
- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

Structure

Select 30 cr / 35 cr