MKAP1012 Conceptualization and Writing of Music (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikinteorian opiskelua, hahmottamis- ja kirjoittamisharjoituksia, musiikkiteknologiaan perehtymistä, pedagogiseen käyttöön soveltuvia transkriptioita ja musiikin ohjaamisharjoituksia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjalliset tehtävät, tentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, kirjallisten tehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti mukaanlukien itse- ja vertaisarviointi mahdollisuuksien mukaan.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee musiikin teorian käsitteistöä sekä hallitsee hahmottamisen ja kirjoittamisen kannalta keskeisen teoriasisällön
- hahmottaa, osaa kirjoittaa ja toistaa laulaen ja soittaen tyypillisiä sointujaksoja sekä melodia- ja rytmihahmoja
- tuntee musiikin hahmottamiseen, harjoittelemiseen ja kirjoittamiseen tarkoitetettua musiikkiteknologiaa ja hallitsee ko. sovellusten pedagogisen käytön.

Additional information

Ajoitus: ensimmäinen opiskeluvuosi.

Study materials

Heikkilä, P., Halkosalmi, V-M., 2005. Tohtori Toonika. Otava.

Literature

  • Heikkilä, P., Halkosalmi, V-M., 2005. Tohtori Toonika: Musiikin teorian, säveltapailun ja nuottikirjoituksen oppikirja . Otava.; ISBN: 951-1-19922-6

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item