MKIP1002 Accompaniment Skills I (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Pianon- ja kitaransoiton perustekniikka, reaalisointujen tuntemus ja melodiasoitto ja säestystehtäviä pianolla, kitaralla ja muilla kosketin- ja kielisoittimilla, pianolla myös pienimuotoisia soolokappaleita.

Suoritustavat

Kontaktiopetus yksilö- ja pienryhmäopetuksena, ryhmätyöt, omatoiminen harjoittelu ja osaamisen dokumentointi.
Opintojakso jakautuu kahteen osioon (Kosketinsoittimet 3 op ja Kielisoittimet 3 op), jotka molemmat suoritetaan. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (yksilöopetus 100 %), edistyminen opintojen aikana suhteessa lähtötasoon, osallistuminen matineaesiintymisiin, hyväksytysti suoritetut tentit.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
• hallitsee säestämisen perustekniikat kitaralla ja pianolla
• Piano: tunnistaa harmoniset peruselementit, tavallisimmat reaalisointumerkit käännöksineen ja äänenkuljetuksen periaatteet
• Kitara: tuntee kitaran ja muiden kieli- ja kosketinsoitinten mahdollisuudet säestyssoittimena (esim. ukulele, mandoliini, kosketinsoittimet)
• osaa lukea sujuvasti diskantti- ja bassoklaaveille kirjoitettua musiikkia (piano ja muut kosketinsoittimet).

Additional information

Ajoitus: ensimmäinen opintovuosi.
Lähtötaso ja näyttösuoritusten tarve arvioidaan opintojakson alussa. Klassisen pianomusiikin osuuden korvauksen vähimmäissuorituksena on Musiikkioppilaitosten perustaso 2.

Study materials

- Opiskelijan lähtötason huomioiva pianokirjallisuus, tekniikkaharjoituksia ja soveltuvia säestyskappaleita. Sovitaan yhdessä opettajan kanssa kontaktiopetuksen yhteydessä.
- Vapaa säestys -opetusmoniste.
- Halonen Pietu: Pianovapari.
- Tenni, J. 2015. Ekat pianohitit: Soita melodia & komppaa! Helsinki: F-Kustannus.
- Peruskoulun ja lukion musiikinkirjat

Literature

  • Tenni, J. 2015. Ekat pianohitit: Soita melodia & komppaa! Helsinki: F-Kustannus.; ISBN: 978-952-461-303-3
  • Pianovapari.com: Oppikirja 1. 1. p. Kempele: MeSTRADA, 2009.; ISBN: 979-0-9001689-0-0

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item