MKIP1003 Instrumental Acquaintance (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Eri soitinryhmiin kuuluvien instrumenttien soittotapoihin perehtymistä, yhteissoittotilanteiden pedagogista organisointia, musiikin johtamista ja musiikkiliikuntaa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, oppimispäiväkirja. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %), musiikinohjaamistaitojen pedagoginen, motorinen ja kognitiivinen kehittyminen suhteessa lähtötasoon.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää monipuolisesti eri soitinryhmien instrumentteja musisoinnissa
- suunnitella ja ohjata eriyttäen yhteismusisointitilanteita
- ilmaista musiikkia kehollaan ja käyttää musiikkiliikuntaa oppimismenetelmänä.

Additional information

Ajoitus: ensimmäinen opintovuosi.

Study materials

Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia liikkuen. Helsinki: WSOY.
Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia tanssien. Helsinki: WSOY.
Kivelä-Taskinen, E. & Setälä, H. 2006. Rytmikylpy. Helsinki: Edita Prima.

Literature

  • Kivelä-Taskinen, E. & Setälä, H. 2006. Rytmikylpy. Helsinki: Edita Prima.; ISBN: 952-91-9741-1
  • Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia liikkuen. Helsinki: WSOY.; ISBN: 978-951-0-34873-4
  • Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkia tanssien. Helsinki: WSOY.; ISBN: 978-951-0-34874-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item