MKAAINERI Intermediate Studies in Music Education as Optional Studies (33–41 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

Musiikkikasvatuksen aineopinnoissa opitaan hyödyntämään musiikkikasvatusteknologiaa opetuksessa, tutustutaan monenlaisiin oppimisympäristöihin, tuotetaan oppimateriaalia sekä arvioidaan ja sovelletaan musiikkikulttuurien piirteitä ja musiikin hyvinvointivaikutuksia. Sivuaineopintojen edellytyksenä on opintoihin sisältyvien instrumenttien riittävän hyvä taito, mikä todennetaan henkilökohtaisessa opintojen ohjauksessa ja näyttökokein.

Learning outcomes

Musiikkikasvatuksen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida musiikkikulttuurien keskeiset piirteet
- soveltaa tietoa musiikin monipuolisista hyvinvointivaikutuksista
- kehittää soitto-, laulu- ja johtamistaitoja ja pedagogista osaamistaan
- arvioida omaa osaamistaan ja antaa vertaispalautetta opetustyön vaatimusten näkökulmasta
- soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa monipuolisesti opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa
- tuottaa opetuskäyttöön soveltuvaa monipuolista ja eri tyylejä edustavaa oppimateriaalia
- suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikkikasvatuksen menetelmiä monipuolisissa oppimisympäristöissä
- hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa pienimuotoisissa pedagogisissa ja tutkimuksellisissa yhteyksissä

Structure

Select all (33–41 cr)