MKAA1049 Ensemble Playing (7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Yhteismusisointi musiikin eri tyylilajiessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, harjoitukset. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, musiikkiesitykset, dokumentoidun työn hyväksytty suorittaminen mukaanlukien itse- ja vertaisarviointi.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee monipuolisesti eri musiikkikulttuurien erityispiirteitä (kansanmusiikki, populaarimusiikki ja taidemusiikki)
- osaa hyödyntää, soveltaa ja arvioida instrumentti- ja laulutaitojaan erilaisissa yhtyeissä
- hallitsee laitteiston ja soittimiston ylläpito- ja huoltotoimenpiteet

Additional information

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Study materials

Erikseen kurssilla jaettavat oppimateriaalit.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item