MKAA1050 Ensemble Pedagogy (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Erilaisten yhtyekokoonpanojen ohjaus ja opettaminen, kitaran alkeisopetus.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely, työssäoppimisjakso.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (80 %) ja työskentely, oman osaamisen kehittyminen, raportit yhtyeohjauksesta ja kitaraopetuksesta, itsearvointi, vertaisarviointi mahdollisuuksien mukaan.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee instrumentaali- ja lauluyhtyeiden sekä niiden yhdistelmien ohjaamisen, opettamisen ja arvioimisen perusmenetelmät
-osaa eriyttää musiikkikasvatusta erilaisille oppijoille
-osaa soveltaa ja hyödyntää erilaisia työkaluja (mm. musiikkiteknologiaa) yhtyepedagogiikan välineenä

Additional information

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Study materials

Erikseen kurssilla jaettavat oppimateriaalit.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item