MUPA1075 Optional lectures and other studies of the department (2–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksoon voi liittää pääsääntöisesti Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa järjestettäviä luentokursseja, jotka laajentavat ja syventävät opiskelijan osaamista. Opinnot voivat olla laitoksen järjestämien luentokurssien lisäksi myös muissa yliopistoissa suoritettuja musiikin tai musiikkikasvatuksen opintoja TAI perustellusti Jyväskylän yliopiston muiden laitosten järjestämiä kursseja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, luentotentti, kirjatentti, essee. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet määritellään opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on kehittänyt omaa asiantuntemustaan valitsemansa opintojakson avulla
- osaa perustella opintojakson liittymisen oman osaamisensa kehittämiseen

Study materials

Opetusohjelmassa mahdollisesti määritellyt oppimateriaalit.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item