MKAA1048 Pedagogy of Composition (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Säveltämisen ja musiikin luovan tuottamisen pedagogisia menetelmiä sekä työkaluja. Työelämävalmiuksia kehittävä yhteistyö, dialogia lähiseudun kouluihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, työssäoppimisjakso, kirjallinen tehtävä. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, raportin ja kirjallisen työn hyväksytty suorittaminen.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee tapoja hyödyntää luovuutta ja luovaa ilmaisua musiikkikasvatuksessa
- osaa kriittisesti arvioida säveltämisen pedagogiikan työvälineitä, menetelmiä ja käytänteitä
- osaa suunnitella ja toteuttaa säveltämiseen ja luovaan tuottamiseen liittyviä opetus- ja oppimiskokonaisuuksia
- osaa käyttää erilaisia työvälineita (mm. musiikkiteknologiaa) musiikin luovassa tuottamisessa

Study materials

Barrett, J. R., & Webster, P. R. (2014). The musical experience: Rethinking music teaching and learning.
Bamberger (2013). Discovering the musical mind: A view of creativity as learning
Burnard (2012). Musical creativities in practice.
Freedman, B. (2013). Teaching music through composition: A curriculum using technology.
Huovinen (2015). Musiikillinen improvisaatio.
Ojala, J., Väkevä, L. (2013). Säveltäjäksi kasvattaminen: Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen.
Partti, H. & Ahola, A. (2016). Säveltäjyyden jäljillä – musiikintekijät tulevaisuuden koulussa

Literature

  • Burnard (2012). Musical creativities in practice. Elektroninen aineisto.; ISBN: 9780191628979
  • Bamberger (2013). Discovering the musical mind: A view of creativity as learning. Elektroninen aineisto.; ISBN: 9780191643859
  • Partti, H. & Ahola, A. (2016). Säveltäjyyden jäljillä – musiikintekijät tulevaisuuden koulussa; ISBN: 978-952-329-056-3
  • Barrett, J. R., & Webster, P. R. (2014). The musical experience: Rethinking music teaching and learning.; ISBN: 978-0-19-936304-9, 978-0-19-936303-2
  • Freedman, B. (2013). Teaching music through composition: A curriculum using technology.; ISBN: 978-0-19-984061-8
  • Ojala, J., Väkevä, L. (2013). Säveltäjäksi kasvattaminen: Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen.; ISBN: 9789521354250
  • Huovinen (2015). Musiikillinen improvisaatio.; ISBN: 9789512960729

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item