MKAA1047 Composition and Arrengement I (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Erilaisten sävellyksien ja sovituksien tekemistä ja niiden läpikäymistä ja arvioimista vertaispalautteena pienryhmissä.

Suoritustavat

Luennot, demot, harjoitustyöt. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa. Työelämävalmiuksia kehittävä yhteistyö lähiseudun koulujen kanssa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, harjoitustöiden suorittaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa laatia koulukäyttöön soveltuvia erilaisia ja eri tyylisiä sovituksia
- osaa hyödyntää ja soveltaa musiikkiteknologian tarjoamia perusominaisuuksia ja sovituksellisia apuvälineitä
- tuntee pääpiirteissään erilaisten kulttuurien sävellystekniikat
- osaa antaa rakentavaa palautetta

Additional information

Ajoitus: toinen tai kolmas opintovuosi.

Study materials

Soveltuvin osin:
- Timo Lehtovaara: Sovitusopas (2014)
- Mark Simos: Songwriting Strategies (2014)
- Heikki Salo: Kahlekuningaslaji – laululyriikan käsikirja (2006)
- William Russo: Composing music (1983)
- Gerou-Lusk: Essential Dictionary of Music Notation (1996)
- Black-Gerou: Essential Dictionary of Orchestration (1998)
- muu kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali.

Literature

  • Black, D., & Gerou, T. 1998. Essential dictionary of orchestration: Ranges, general characteristics, technical considerations, scoring tips : the most practical and comprehensive resource for composers, arrangers & orchestrators. Los Angeles: Alfred.; ISBN: 0739000217
  • Simos, M. 2014. Songwriting Strategies. Berklee Press; ISBN: 0-87639-151-X
  • Lehtovaara, T. 2014. Sovitusopas: Harrastajaryhmien vetäjille omien sovitusten laatimisen avuksi. Helsinki: Sulasol.; ISBN: 978-951-9141-35-0
  • Russo, W. 1988 Composing music: A new approach. Chicago [Ill.]: University of Chicago Press.; ISBN: 0-226-73216-9
  • Gerou, T., & Lusk, L. 1996. Essential dictionary of music notation: The most practical and concise source for music notation. Los Angeles: Alfred.; ISBN: 0882847309
  • Salo, H. 2006 Kahlekuningaslaji – laululyriikan käsikirja. Helsinki: Like.; ISBN: 952-471-715-8

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item