ITAPEBERI Basic Studies in Italian Language and Culture (30+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Linja B: Italian kielen ja kulttuurin linja on vapaa sivuaine kaikille yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Linjan B italian opinnot tähtäävät hyvään käytännön kielitaitoon jokapäiväisissä tilanteissa sekä antavat monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Italian kielen ja kulttuurin linja on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, jotka tarvitsevat italian kieltä ennen kaikkea suullisen arkikäytön, yleisen kulttuurikiinnostuksen, opiskelun tai työn takia.

Opinnoissa kehitetään ensisijaisesti suullista kielitaitoa, jolla on keskeinen merkitys italialaisen kulttuurin kontekstissa.

Linjalla B voi suorittaa vain perusopinnot 30 op.

Linja B muodostuu kolmesta osasta: 1) viestintätaidot, 2) kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 3) erikoiskurssit.

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- on kehittänyt suullista kielitaitoaan.
- pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa italian kielellä
- on saanut monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta ja kulttuurista
- on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa

Structure

Select min. 30 cr