HISPER Basic Studies in History (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

Historian perusopinnoissa perehdytään historiantutkimuksen perusteisiin ja keskeisiin historiallisiin ilmiöihin.

Learning outcomes

Perusopintojen jälkeen opiskelija

-tuntee kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleisen historiallisen kehityksen
-tuntee historiantutkimuksen keskeiset periaatteet ja ymmärtää historiallisen sekä tieteellisen tiedon luonnetta
-osaa esittää oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
-on kehittänyt ryhmätyötaitojaan, kielitaitoaan ja tietoteknisiä valmiuksiaan
-on harjaantunut hakemaan tietoa eri teemoista
-pystyy valitsemaan omat alueensa aineopintojen erikoistumisopinnoista

Structure

Select all (25 cr)