HISP025 Health, Illness and Well-being (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään lääketieteen historian ja terveyden ja sairauden merkityksen peruspiirteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti). Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla 80% läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee lääketieteen historian tärkeimmät käsitteet ja teoriat
- tuntee lääketieteen ja terveydenhuollon keskeisten instituutioiden kehityskulut
- ymmärtää tautien ja ravitsemuksen vaikutuksen väestön, yhteiskunnan ja kulttuurin muotoutumiseen
- ymmärtää terveyden ja sairauden kulttuuriset merkitykset ja sidonnaisuudet.

Literature

  • Burnham, John C., What is Medical History? (2005)
  • Pietikäinen, Petteri, Hulluuden historia (2013)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item