HISP023 Gender History (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sukupuolihistorian perusteisiin ja sukupuolen merkitykseen historiassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti). Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisesti suoritettavat kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla 80% läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa tunnistaa naishistorian ja mieshistorian näkökulmat ja tuntee alan tutkimusperinnettä
- oppii kysymään, millaisissa tilanteissa sukupuolella on merkitystä
- ymmärtää, että sukupuoli voi olla näkökulma, joka liittyy moniin muihin erotteluihin ja läpäisee monia tutkimusaiheita ja aikakausia
- osaa tarkastella historiantutkimuksen lähteitä sukupuolen näkökulmasta.

Literature

  • Markkola, Pirjo, Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (toim.), Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia (2014)
  • Downs, Laura Lee, Writing Gender History (2010)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item