HISP011 Introduction to Historical Research (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään historiantutkimuksen perusperiaatteisiin ja käsitteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäiset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla 80% läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät. Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tunnistaa historiantutkimuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja käsitteet
- tuntee historiapolitiikan ja -kulttuurin käsitteet sekä keskeisen sisällön
- ymmärtää perusperiaatteet lähteiden käyttämisestä historiantutkimuksessa
- pystyy keskustelemaan tutkimusteksteistä
- osaa vertailla erilaisia historiatieteellisiä tulkintoja ja ymmärtää historian tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
-ymmärtää kronologian ja syy-seuraussuhteiden merkityksen historiantutkimuksessa.

Study materials

Kurssin vastuuopettaja jakaa oppimateriaalin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item