HISP022 Early Modern History (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso perehdyttää varhaismodernin ajan tutkimuksen perusteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti). Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisesti suoritettavat kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla 80% läsnäolo, kirjalliset tehtävät ja tentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tunnistaa kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden, ihmisten ja yhteisöjen moraali- ja ohjausjärjestelmien, sääntöjen, arvojen, käyttäytymisen, tapojen ja tottumusten siirtymisen tärkeimpiä mekanismeja
- ymmärtää aikakauden uskonnollisten ja valtiollisten konfliktien sekä yhteiskunnallisten ja poliittisten murrosten merkityksen
- pystyy analysoimaan maailmankuvan laajenemista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä
kykenee tarkastelemaan yhteiskunnallista kehitystä ja rakennetta sekä niissä tapahtuneita muutoksia
- kykenee nimeämään aikakauden tärkeimmät aatteelliset, kulttuuriset ja taloudelliset tapahtumat ja kehityskulut sekä niiden merkityksen omassa ajassaan ja myöhemmin.

Literature

  • Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta (2014)
  • Vilkuna, Kustaa H. J., Paholaisen sota (2006)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item