HISP024 Politics, Language and Culture (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään poliittisen historian ja kansainvälisten suhteiden suuriin kehityslinjoihin, kulttuurin ja kielen merkityksiin sekä vertailevaan tutkimukseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti). Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisesti suoritettavat kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla 80% läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät ja kirjatentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan poliittisen historian merkittävät tapahtumat ja suuret kehityslinjat sekä niiden merkityksen erityisesti 1700-luvun jälkipuoliskolta nykypäiviin
- ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen poliittisen historian tutkimuksessa
- on perehtynyt kansainvälisten suhteiden historiaan erityisesti 1900-luvun ja Euroopan integraation osalta
- on perehtynyt poliittisen historian vertailevaan ja poikkikansalliseen tutkimukseen.

Literature

  • Paxton, Robert, Europe in the twentieth century (2011)
  • Ihalainen, Pasi (ed.), Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (2011)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item