HISP026 Economy and Social Change (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään talous- ja yhteiskuntahistorian perusteisiin ja tärkeimpiin kehityslinjoihin

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti). Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisesti suoritettavat kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla 80% läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa sijoittaa talous- ja yhteiskuntahistorian historiatieteen kenttään
- ymmärtää talous- ja yhteiskuntahistoriallisen tavan tulkita historiaa
- tuntee tärkeimmät historiaan vaikuttaneet talous- ja yhteiskuntapoliittiset suuntaukset
- tunnistaa talouden murroskaudet ja merkittävimmät innovaatiot esihistoriasta nykypäiviin.

Literature

  • McNeill, J. R., McNeill, William H., Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan (2006)
  • Ojala, Jari, Eloranta, Jari, Jalava, Jukka (toim.), The Road to Prosperity. An Economic History of Finland (2006)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item