YJOAIP-JYUAVOIN Intermediate Studies in Management and Leadership (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Johtamisen aineopinnot käsittelevät laaja-alaisesti johtamista ja johtajuutta eri näkökulmista. Opinnot rakentuvat henkilöstötyötä ja johtajuutta, yritys-yhteiskunta -suhteita, liiketoimintaosaamista ja osuuskuntamuotoista liiketoimintaa käsittelevistä temaattisista kokonaisuuksista. Opintojensa myötä opiskelijat rakentavat monipuolisesti tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksiaan niin ihmisten kuin asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja jatkuvassa muutoksessa.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Sisällöllisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee ja tietää vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee erityisesti yrityksen yhteiskunnallisen roolin, henkilöstöjohtamisen, liiketoimintaosaamisen ja projektityön perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista pienimuotoisia kehittämistehtäviä näiltä alueilta hyödyntäen tutkivaa työotetta.

Structure

Select all (35+ cr)