YJOA2180 Career and Recruitment (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Mikä merkitys rekrytoinnilla on? Tutustut rekrytoinnin käsitteisiin, taustaan ja käytäntöihin. Kartutat myös osaamista työurista ja niiden johtamisesta.

Description

 • rekrytointi osana strategista henkilöstöjohtamista
 • rekrytointiprosessi
 • rekrytointistrategiat ja -kanavat
 • työurat
 • urajohtaminen
 • työuran ja muun elämän yhdistäminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää rekrytoinnin ja työurien merkityksen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa
 • kuvata rekrytointiprosessi henkilöstön tarpeen määrittelystä perehdytykseen
 • tunnistaa, eritellä ja arvioida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä
 • tarkastella ja arvioida henkilöstön työuria ja niiden johtamista

Additional information

Description of prerequisites

Opintojaksolle osallistuva opiskelija on tyypillisimmin toisen vuosikurssin opiskelija, jolla on yliopisto-opintoja takana noin lukuvuoden verran. Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.

Recommended prerequisites

Study materials

Luentomateriaalit, kurssikirjallisuus sekä opettajan ilmoittamat tieteelliset artikkelit ja mahdollinen lisälukemisto.

Literature

 • Arthur, D. (2001). The Employee Recruitment and Retention Handbook. AMACOM.

Completion methods

Method 1

Description:
Opetus järjestetään avoimessa yliopistossa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/opintomaksut/tutkinto-opiskelijoille
Evaluation criteria:
Verkkokurssi tai oppimistehtävä, määritellään opetusohjelmassa lukuvuosittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching