PSYA151 Work and Organization Psychology II (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteistöön ja -teorioihin sekä alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteisiin ja teorioihin sekä tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhyvinvoinnin pääkäsitteet ja niihin liittyvät teoriat. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhyvinvoinnin riski- ja voimavaratekijät sekä yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnissa.

Description of prerequisites

Psykologian perusopinnot.

Study materials

CHMIEL, N., FRACCAROLI, F., & SVERKE, M (toim.) (2017). An introduction to work and organizational psychology: An international perspective (3. painos). Oxford: Wiley.

MÄKIKANGAS, A., MAUNO, S., & FELDT, T. (2017). Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Juva: PS-kustannus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti/muu kirjallinen tehtävä. 

Teaching