TTIKOB Terveystieteiden opintokokonaisuus II (30 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:
Vain Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DI-koulutuksen opiskelijoille (https://opinto-opas.jyu.fi/2021/fi/koulutus/tekkandimaisterikou/ ).

Description

Terveystieteiden opintokokonaisuus II on tarkoitettu DI-koulutuksessa opiskelevien suuntautumisvaihtoehdoksi maisterivaiheessa. Tämä kokonaisuus sisältää terveystieteiden aine- ja syventäviä opintoja. Yhteisen osuuden lisäksi opiskelija voi valita kuntoutukseen, ikääntymiseen, liikuntalääketieteeseen tai terveyden edistämiseen liittyvän 8 op:n osuuden.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja paradigmat 
  • selittää miten toimintakyvyn eri osa-alueita voidaan mitata ja arvioida luotettavasti
  • hyödyntää terveyskäyttäytymisen muutosta koskevaa tietoa interventioiden suunnittelussa
  • kuvata rasittavaan liikuntaan ja urheiluun liittyviä terveydellisiä erityiskysymyksiä 
  • kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ikääntyvien ihmisten terveydelle ja toimintakyvylle 
  • kuvata ja arvioida valitsemansa terveystieteiden osa-alueen keskeisiä näkökulmia ja erityispiirteitä 


Description of prerequisites

TTIKOA Terveystieteiden opintokokonaisuus I tulee olla suoritettuna ennen TTIKOB-kokonaisuuden aloittamista.

Structure

Select all (30 cr)