FTES1006 Research on Councelling and Behaviour Change (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Dialogisuuteen, oppimisprosessiin ja valtaistumiseen liittyvät teoriat
Käyttäytymismuutosten ja elämäntapamuutosten teoreettiset lähtökohdat ja tieteellinen tausta
Motivoivan haastattelun tieteellinen ja teoreettinen tausta kuntoutuksessa
Dialogisuuteen, käyttäytymisen muutokseen ja motivaatioon liittyvän teoria- ja tutkimustiedon soveltaminen kuntoutuksen toimintaympäristöissä

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja verkkotyöskentelyyn, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Hyväksytty verkkotyöskentely
Kirjallisen tehtävän arviointi arviointikriteerien mukaisesti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää yleisimpien dialogisuuden taustalla olevien teorioiden periaatteet ja niiden sovellusmahdollisuudet fysioterapiassa/kuntoutuksessa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • Osaa tarkastella kriittisesti ja kehittää ohjausta ja käyttäytymisen muutosta fysioterapiassa/kuntoutuksessa
  • Osaa soveltaa dialogisuuteen, käyttäytymisen muutokseen ja motivaatioon liittyvää tieteellistä tietoa kuntoutuksen asiakastyössä, kehittämistehtävissä ja/tai tutkimuksessa

Study materials

Buber, M. 1999. Minä ja Sinä. Porvoo: WSOY.

Falvo DR: Patient effective education: A Guide to Increase Adherence. Jones & Bartell Publication. London. 2011.

Michie, S., West, R., Campbell, R., Brow, J. & Gainforth, H. 2014. ABC of Behavior Change Theories. An Essential Resource for Researchers, Policy Makers and Practitioners. Silverback Publishing.

Miller W, Rollnick S. Motivational interviewing. Helping people change. 2012. ebook. Third edition. New York, Guilford Press.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Syyslukukausi, 2. lukuvuosi
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching