KTEA012 Athlete's Health (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Rasittava liikunta ja sairaudet
Urheilijoiden äkkikuolemat (yleisimmät syyt, ennakoivat oireet, milloin tutkimuksiin)
Infektiot ja urheilu, sydänlihastulehdus
Ylirasitustilan lääketieteelliset syyt
Urheiluun liittyvät fysiologiset tilat (urheilijan sydän, urheilijan anemia)
Etiikka/antidoping –työ
Kasvuikäisen urheilijan terveyteen liittyvät erityiskysymykset
Naisten harjoittelun ja valmentamisen lääketieteelliset erityiskysymykset (amenorrea, raskaus)
Tyypilliset liikunta- ja urheiluvammat sekä niiden ennaltaehkäisy- ja hoitoperiaatteet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata oireet jotka voivat olla merkki vakavasta terveysriskistä rasittavan liikunnan aikana, erityisesti äkkikuolemalle altistavat oireet

 • osaa kuvata urheilijan sydän- ja anemiatutkimuksiin liittyvät erityispiirteet

 • osaa kuvata ylirasitustilan mahdolliset lääketieteelliset syyt

 • osaa kertoa miten infektioiden yhteydessä ja niiden jälkeen voi harrastaa liikuntaa

 • osaa kuvata antidoping –työn perusteet ja periaatteet

 • osaa kuvata rasittavaan liikuntaan liittyvät naisurheilijan erityiskysymykset

 • osaa kuvata kasvuikäisen urheilijan terveyteen liittyvät erityiskysymykset

 • osaa kuvata urheiluvammojen ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon/kuntoutuksen perusperiaatteet ja tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden ensiavun   

Literature

 • Pasanen, K., Haapasalo, H., Halén, P. & Parkkari. J. (toim.) 2021. Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Lahti: VK-Kustannus Oy. ISBN 978-951-9147-90-1. (656 s, josta tentittävä osuus sivut 7-285, 646-656)
 • SUEK:n kotisivujen keskeinen sisältö internet-ositteessa: https://www.suek.fi/
 • Kurssin alussa informoitavat tuoreet kansainväliset suositusartikkelit.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot 12 tuntia, itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä.
Evaluation criteria:
Tentti 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching