LLTY011 Nutrition and Physical Exercise (Lecture Course) (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ravitsemus- ja ruokasuositukset, laadullisten suositusten tausta ja tieteelliset perusteet
Väestön ravitsemuksen muutostrendit
Ravinto- ja ruoka-aineiden perusteet
Ravitsemus ja terveys – väestön terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin
Ravitsemustilan, energiankulutuksen ja –tarpeen arviointi
Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa – urheilijan ravitsemuksen erityiskysymyksiä
Ravitsemuksen tutkimusmenetelmät

Learning outcomes

Opintojakson lopussa opiskelija

  • osaa kuvata yleiset ravitsemussuositukset, niihin liittyvät fyysisen aktiivisuuden suositukset, suositusten laatimisen periaatteet ja keskeiset tieteelliset perusteet
  • osaa kuvata väestön ravitsemuksen keskeiset muutostrendit
  • osaa arvioida kriittisesti ravitsemuksen tutkimusmenetelmiä
  • tietää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitämisessä elämänkulun eri vaiheissa
  • osaa ottaa huomioon eri-ikäisten liikkujien ja urheilijoiden erityistarpeet ravitsemuksessa

Additional information

LLTY011 Ravitsemus ja liikunta (3–4 op) on korvattavissa Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen (ristiinopiskelusopimus) aineopintokokonaisuuden (35 op) kurssilla TLC00CC88 Ravitsemusfysiologia (5 op)

Study materials

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset, uusin päivitys

Nordic nutrition recommendations 2012. Part 1. Summary, principles and use. 2013. 5. painos. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

Katso tentittävä kirjallisuus suoritustapa-kohdasta.

Literature

  • Ilander O. (toim.), Heikura I., Hietavala E-M., Laakso M., Manner L. & Mursu J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. Lahti: VK-Kustannus Oy; ISBN 978-951-9147-91-8. Luvut: 1, 4–11, 13 (380 s.)
  • Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali (elämänkulun eri vaiheisiin liittyen).

Completion methods

Method 1

Description:
Luentoja 15 tuntia, itsenäinen opiskelu. Luennot ja kirjallisuus tentitään yhdessä. Tentittävä kirjallisuus: Ilander O. (toim.), Heikura I., Hietavala E-M., Laakso M., Manner L. & Mursu J. 2021. Liikuntaravitsemus 3.0. Lahti: VK-Kustannus Oy. (Luvut: 1, 4-11, 13, 380 s.). Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali.
Evaluation criteria:
Tentti 100%, Aktiivinen osallistuminen luennoille
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching