TELMODKOK Work Life Skills module (15–30 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Monitieteinen työelämätietoja ja taitoja kartuttava temaattinen moduuli.

Description

Vapaavalintaisten ura- ja työelämäopintojen temaattinen moduuli jakautuu ydinopintoihin ja laajennettuihin opintoihin. Ydinopinnot (15 op) koostuvat yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sekä historian ja etnologian laitoksen kursseista. Laajennetut opinnot (vähintään 15 op) sisältävät paljon valinnaisuutta. Ne koostuvat JYUn työelämäpalvelujen, kauppakorkeakoulun, IT-tiedekunnan ja monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen tuottamista kursseista. Kokonaisuuteen kuuluvien kurssien avulla opiskelija saa monipuolisen kuvan työelämästä (nykypäivä ja historia), vaadittavista työelämätaidoista sekä työllistymismahdollisuuksista.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee tämän päivän työelämän käytännöt, vaatimukset ja trendit, mutta myös työmarkkinoiden kehityksen historian. Hän ymmärtää työmarkkinoita ja työpolitiikkaa. Hän hallitsee alalla vaadittavien erityisten tutkimus- ja asiantuntijataitojen lisäksi geneeriset taidot, kuten viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Opiskelija kykenee organisoimaan projekteja tai toimimaan niissä. Opiskelija tuntee yrittämiseen ja ideoiden tuotteistamiseen liittyvät perusasiat. Hän osaa kuvata työelämäosaamistaan entistä paremmin.

Additional information

Moduuli on tarkoitettu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sekä KUMU-tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Structure

Select all (15–30 cr)