URAA1003 Create your own summer job (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
University Services
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakso lisää opiskelijan ymmärrystä siitä kuinka omia ideoita ja omaa osaamista voisi muuntaa työksi. Opintojakson kautta opiskelija oppii myös matalan kynnyksen liiketoiminnan perustamisen periaatteita ja ideoiden testaamista asiakkailla.

Suoritustavat

Pakolliset kontaktiläsnäolot , itsenäinen työskentely ja lopputehtävät

Arviointiperusteet

Osallistuminen lähiopetuskerroille, itsenäisen työskentely sekä lopputehtävien teko.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• ideoida liikeideoita ja testata asiakkailla niiden potentiaalia
• asiakastestauksen ja arvioinnin pohjalta tuotteistaa ideoita
• käynnistää kokeilevaa liiketoimintaa
• itsensä työllistämisen periaatteita

Additional information

EduFutura, Työelämä- ja yrittäjyysopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching