XPVB1000 Workplace conflict communication (3–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • työyhteisön vuorovaikutussuhteiden erityispiirteet
 • vallan merkitys konfliktiprosessissa
 • konfliktivuorovaikutus
 • viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytyminen konfliktiprosessissa
 • konfliktinhallintamenetelmät ja konfliktin ratkaiseminen 

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa keskeiset tekijät työyhteisön konfliktien taustalla
 • ymmärtää, miten konfliktit kehittyvät työyhteisöissä
 • osaa analysoida työyhteisön konflikteihin liittyvää vuorovaikutusta
 • ymmärtää, miten konfliktit vaikuttavat työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin ja työyhteisön toimintaan
 • osaa tarkastella konfliktinhallintaa vuorovaikutustilanteena
 • osaa perustella tietoon ja analyysiin pohjautuen näkemyksensä konfliktin mahdollisista hallintamenetelmistä ja ratkaisuista
 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa konfliktiprosessissa. 

Additional information

Opintojakson laajuus on 5 op. Jos haluat suorittaa opintojakson 3 op:n laajuisena, sinun on sovittava suorituskokonaisuudesta opettajan kanssa.

Study materials

Sovitaan erikseen kurssin aikana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 3, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching