URAP001 A Fresh Look at the Employment (1 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
University Services
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssi tarjoaa perustietoa työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä. Opiskelijalle avataan nykypäivän työelämän ilmiöitä sekä tarjotaan välineitä kehittää työnhaussa tarvittavaa ymmärrystä ja osaamista.

Kurssin luennot on jaettu eri teemojen teeman alle. Teemoina voivat olla esimerkiksi Työnhaku, Työelämän ilmiöt ja Yrittäjyys.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen vähintään seitsemälle luennolla ja kirjallinen lopputehtävä.

Arviointiperusteet

Osallistuminen vähintään seitsemälle luennolla ja kirjallinen lopputehtävä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän nykyisiä ja tulevia suuntauksia
• tunnistaa oman osaamisensa ja pystyy kuvaamaan sitä muille
• hallitsee työnhaun kaaren työhakemuksesta haastatteluun
• hahmottaa yrittäjyyden yhtenä työllistymismahdollisuutena

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching