URAS001 Narratives of Entrepreneurship (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Jyväskylä
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Osaamisen ja ideoiden tuotteistamisesta, kaupallistamisesta ja liikeideaksi jalostamisesta puhutaan paljon, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelijat pohtimaan oman osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämistä: Voiko yrittäjyys olla vaihtoehto minulle? Samalla tutustutaan siihen, mitä yrittäjämäinen asenne ja toiminta tarkoittavat, mitä on yrittäjämäinen markkinointi sekä minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon yritystä perustettaessa ja yritysmuotoa valittaessa. Kurssin tematiikkaa lähestytään yrittäjien uratarinoilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää, mitä yrittäjyys, yrittäminen ja yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittavat käytännössä
- pystyy hahmottamaan, voiko yrittäjyys olla yksi ura- ja työllistymisvaihtoehto itselle
- osaa kuvata omaa osaamistaan ja sen hyödyntämismahdollisuuksia

Description of prerequisites

Suosituksena oman pääaineen aineopinnot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, tehtävät.

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching