XPVB1003 Manager's Communication Competence (3–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • johtajien ja työntekijöiden vuorovaikutussuhteet
 • työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutuksen arvioiminen ja kehittäminen
 • johtajan ja työyhteisön työhyvinvointi vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • monialaisten ja monikulttuuristen tiimien toiminnan johtaminen
 • johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittäminen 

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija:
 • tunnistaa ja tiedostaa työyhteisön vuorovaikutussuhteiden erityispiirteet
 • tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta merkitykselliset tekijät
 • osaa analysoida moniammatillisten ja monikulttuuristen työyhteisöjen vuorovaikutusta
 • pystyy tukemaan ja kehittämään työyhteisön vuorovaikutusta ja työhyvinvointia
 • osaa löytää ratkaisuja työyhteisön vuorovaikutushaasteisiin
 • osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan asiantuntijana. 

Additional information

Kurssin voi suorittaa 3 op tai 5 op laajuisena. Laajempi suoritus edellyttää lisätehtävän tekemistä.

Study materials

Sovitaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching