Museologia

Tarkastele kulttuuriperintöä ja opi uutta museotyöstä.

Miksi perustamme museoita, säädämme luonnonsuojelulakeja tai keräilemme asioita? Museologian opinnoissa tarkastelet esimerkiksi tällaisia kysymyksiä ja syvennyt museoiden yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Museologiassa perehdytään siihen, miten ihmiset ottavat ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Perusopinnoissa korostuu vahva työelämäläheisyys yhdistettynä laajempaan kulttuuriperintöteoreettiseen tarkasteluun. Lisäksi museologian perusopinnot antavat museolain (314/2019) mukaisen ammatillisen pätevyyden museoalalle.

Valtaosa opinnoista etäopiskellen

Voit opiskella museologiaa joustavasti, sillä suurin osa opinnoista on suoritettavissa itsenäisesti verkossa. Työelämätaitoja pääset hiomaan oppimistehtävissä ja harjoittelussa, joissa perehdyt käytännön työhön museossa.

Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.