MSLP010 Introduction to Museology (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana käsitellään kulttuurin käsitettä, aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä museologian/heritologian perusteita ja kehitystä. Lisäksi tarkastellaan museolaitoksen historiaa, organisaatiota ja ansaintalogiikka. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee museologisen ja heritologisen tutkimuksen peruskäsitteistöä ja alan oppihistoriallisia päälinjoja
 • osaa kuvata suomalaisen museolaitoksen syntyä, kehitystä ja nykytilan painopisteitä
 • ymmärtää suomalaisen museokentän organisaation toimintaperiaatteita ja ansaintalogiikka sekä yhteiskunnallisia tehtäviä
 • on perehtynyt museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden toimintaan ja lainsäädäntöön
 • tunnistaa kulttuuriperintötyön motiiveja ja tavoitteita.

Description of prerequisites

Suositellaan suoritettavaksi ennen muita museologian perusopintoja.

Study materials

Oppimateriaalina muistiorganisaatioiden toimintaperiaatteita esittelevää materiaalia sekä kulttuuriperintötyötä säätelevää lainsäädäntöä. Oppimateriaali jaetaan opetuksen yhteydessä.


1) Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007. Seuraavat artikkelit:
 • Vilkuna, Janne, Yhteinen kulttuuriperintömme (s. 12–41)
 • Vilkuna, Janne, Museoiden yhteistyön haasteet (s. 42–43)
 • Vilkuna, Janne, Museologian vaiheita (s. 44–65)
 • Kinanen, Pauliina, Museologiaa maailmalla (s. 66–67);
 • Kostet, Juhani, Museoiden resurssit ja niiden hallinta (s. 93–104).
2) Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Seuraavat artikkelit:
 • Kostet, Juhani, Onko suomalaisella museolla aatteellista perustaa? (s. 17­–26)
 • Vilkuna, Janne, Suomen museoalan organisoituminen 1945–2009 (s. 27–46)
 • Kinanen, Pauliina, Suomen museoliitto museokentän rakentajana (s. 62–93)
 • Palviainen, Ritva, Museotyön ammatillistuminen (s. 315–331)
 • Vilkuna, Janne, Museologia ja Suomen museot (s. 332–346).

Literature

 • Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007.
 • Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi ja tentti tai kirjallinen oppimistehtävä.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Erityisin perustein (esim. asuminen toisella paikkakunnalla) ja tentaattorin kanssa erikseen sopimalla kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkko-opiskeluna, johon kuuluu myös tentti tai kirjallinen oppimistehtävä.

Teaching