MSLP024 Objects and Collections in Museums (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso käsittelee museoiden kokoelmatyön yleisiä periaatteita ja kokoelmatyön käytäntöjä. Opintojakson aikana pohditaan kokoelmatyötä merkitysten tallentajana ja eettisesti kestävänä kokoelmapolitiikkana. Käytännön kokoelmatyötä tarkastellaan objektien tallennukseen, säilytykseen, hoitoon ja tutkimukseen kuuluvien prosessien kautta. Opintojaksolla käsitellään myös kokoelmatyön digitalisoitumista ja digitaalisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tietää, museokokoelmien muodostamisen periaatteita
 • osaa kuvata käytännön kokoelmatyön perusprosesseja
 • ymmärtää kokoelmapolitiikan ja kestävän kehityksen merkityksen kokoelmatyössä
 • tuntee kokoelmapoistojen problematiikan
 • tunnistaa digitaalisten kokoelmien muodostukseen, säilytykseen ja käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä.

Study materials

Pauliina Kinanen (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007). Seuraavat artikkelit:

 • Kostet, Juhani, Kokoelmien muodostuminen (s. 136–162)
 • Pettersson, Susanna, Jakamisen etiikka (s. 163–167)
 • Kinanen, Pauliina, Museologiset objektit (s. 168–186)
 • Pettersson Susanna, Taideteokset museokokoelmina (s. 187–201)
 • Kecskeméti, Istvan, Konservointi (s. 202–209)
 • Pihlman, Sirkku, Museo ja ympäristö (s. 210–234)
 • Heikka, Elina, Visuaalisen kulttuurin jäljillä (s. 235–238)
 • Kinanen, Pauliina, Museo tutkii (s. 239–244).


Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan. Helsinki: Ethnos 2000. Seuraavat artikkelit:

 • Sjöberg-Pietarinen, Solveig, Koti-interiööri museona (s. 56–63)
 • Kiuru, Elina, Yksityiset ja yhteiset esineet: Keräilijän ja museon kokoelmat esineellisen kulttuuriperinnön säilyttäjinä (s. 64–71)
 • Palo-oja, Ritva & Willberg, Leena, Arvoluokitus – avain museokokoelmien hallintaan (s. 72–82)
 • Vilkuna, Janne, Kestämätöntä kehitystä (s. 92)


Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Seuraavat artikkelit:

 • Kärki, Pekka, Rakennussuojelu museotoimen tehtäväkentässä (s. 47–61)
 • Härö, Mikko, Maan museotoimen kivijalka eli museoviraston ja Suomen kansallismuseon historiaa (s. 129–152)
 • Heinonen, Jouko, Kotiseutumuseoiden ja muiden paikallismuseoiden synty (s. 153–167)
 • Pettersson, Susanna, Taiteen ja taideteollisuuden kokoelmista museoiksi (s. 168–190)
 • Pettersson, Susanna, Taidemuseot 1900-luvulla (s. 191–192)
 • Terhivuo, Juhani, Luonnontieteellisen museoalan syntyvaiheet ja kehitys erillisistä kokoelmista museotoimen sektoriksi (s. 193–212)
 • Mäkelä, Asko, Keräilyn intohimosta erikoismuseoksi (s. 213–222)
 • Mäkelä, Asko, Ajan tajun kokoelma (s. 223)
 • Keinänen, Timo, Suomen rakennustaiteen museo (s. 224–225)
 • Kostet, Juhani, Suomalaisten museoiden kokoelmat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa (s. 266–284)
 • Terhivuo, Juhani, Luonnontieteelliset kokoelmat – muisti elämän kirjosta (s. 285–287)
 • Reijonen, Henni, Suomalaisten museokokoelmien konservoinnin historiaa (s. 288–310)
 • Reijonen, Henni, Maalausten varhaisia konservointimenetelmiä ja -materiaaleja (s. 310–311)
 • Terhivuo, Juhani, Luonnontieteellisten museoiden konservaattoreita kulttuurivaikuttajina (s. 312–314).

Isomursu, Anne: Kuvansa kullakin – Valokuva-arkiston hallinnan kysymyksiä. Helsinki : Suomen valokuvataiteen museo 2011. Kokonaisuudessaan

Literature

 • Pauliina Kinanen (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007).
 • Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan. Helsinki: Ethnos 2000.
 • Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010.
 • Isomursu, Anne: Kuvansa kullakin – Valokuva-arkiston hallinnan kysymyksiä. Helsinki : Suomen valokuvataiteen museo 2011.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
80% osallistuminen, tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä sekä kirjallinen (dokumentoitu) projektityö.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä sekä kirjallinen (dokumentoitu) projektityö.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi ja tentti tai kirjallinen oppimistehtävä sekä nykydokumentointiin liittyvä projektityö.

Teaching

x

Independent study (6 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Erityisin perustein (esim. asuminen toisella paikkakunnalla) ja tentaattorin kanssa erikseen sopimalla kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkko-opiskeluna, johon kuuluvat myös nykydokumentointiin liittyvä projektityö ja tentti tai kirjallinen oppimistehtävä.

Teaching