MSLP030 Museums and the Public (6 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana tarkastellaan museota arkkitehtuurina, näyttelypaikkana, oppimisen ympäristönä ja mediana. Tarkastellaan yleisötyötä ja näyttelysuunnittelua ohjaavia keskeisiä näkökulmia. Opintojaksolla perehdytään myös museotyön etiikkaan sekä museon erilaisiin tapoihin näkyä ja olla osa yhteisöään.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee museorakennuksen historialliset kehityslinjat ja nykymuseoiden rakennuksille asettamat vaatimukset sekä toiminnan että saavutettavuuden näkökulmista
 • osaa kuvata näyttelyprosessin eri vaiheineen
 • tuntee yleisötyön teoreettisia lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä käytäntöön
 • on tietoinen museon toimintaa ohjaavista etiikkaan ja kulttuuriseen vastuuseen perustuvista tekijöistä.

Study materials

Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan. Helsinki: Ethnos 2000. Seuraavat artikkelit:
 • Lehtonen, Jaakko, Museo myytävänä: Lähtökohtia ja strategioita museopalveluiden markkinointiin (s. 93–104)
 • Voutilainen, Heli-Maija, Museon näyttelykieli perinteen ja oman aikansa ilmentäjänä – kulttuurihistorialliset perusnäyttelyt Jyväskylässä 1900-luvun alusta 1990-luvulle (s. 105–121)
 • Palviainen, Ritva, Museopedagogiikka muuttuvassa maailmassa (s. 122–129)
 • Hänninen, Kirsi, Minkälainen on monipuolinen museokäynti? (s. 130–137)
 • Vilkuna, Janne, Vainajat museoeettisenä kysymyksenä (s. 138–146)
 • Pennanen, Jukka, Etnisyyden funktio Inarin saamelaismuseossa (s. 147–152).
Pauliina Kinanen (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007). Seuraavat artikkelit:
 • Rönkkö, Marja-Liisa, Museon idea ja historia (s. 70–92)
 • Kallio, Kalle, Museon yhteiskunnalliset tavoitteet (s. 105–131)
 • Kinanen, Pauliina, Icomin eettiset ohjeet (s. 132–134)
 • Rönkkö, Marja-Liisa, Museo mediana (s. 246–278)
 • Kaitavuori, Kaija, Museo ja yleisö (s. 279–294)
 • Malmisalo-Lensu, Anne-Maija & Mäkinen, Minna, Museo oppimisen paikkana (s. 295–318)
 • Haapalainen, Riikka, Museo verkossa (s. 319–338)
 • Kaitavuori, Kaija, Näyttelyprosessi ja Expowiki (s. 339–341).
Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. Seuraavat artikkelit:
 • Levanto, Marjatta, Suomen museoiden yleisöt (s. 94–112)
 • Lamminen, Marjut, Suomen kansallismuseo kansan sivistäjänä (s. 110–112)
 • Hatakka, Mari, Museo muistojen paikkana (s. 113–125)
 • Liukkonen, Eija, Museoyleisöjen tutkimus (s. 125–126)
 • Rönkkö, Marja-Liisa, Museorakennukset ja näyttämisen taide (s. 229–261)
 • Rönkkö, Marja-Liisa, Vaihtuvat näyttelyt (s. 262–265).

Lisäksi valitaan joko

 • Ahoniemi, Anu & Perähuhta, Minna 1999: . Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 0357-1106 no. 77. 
tai

Literature

 • Vilkuna, Janne (toim.): Näkökulmia museoihin ja museologiaan. Helsinki: Ethnos 2000.
 • Pauliina Kinanen (toim.): Museologia tänään. Helsinki: Suomen museoliitto 2007)
 • Pettersson, Susanna & Kinanen Pauliina (toim.): Suomen museohistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010.
 • Ahoniemi, Anu & Perähuhta, Minna 1999: . Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 0357-1106 no. 77.
 • Kulttuuriomaisuuden uhat ja suojelu. Työryhmän esitys Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen toimeenpanosta Suomessa ja osana kansainvälistä kriisinhallintaa. Opetusministeriön julkaisuja 2007:8. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm8.pdf?lang=fi
 • http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm8.pdf?lang=fi

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
80% osallistuminen, tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä , yleisötyöhön liittyvä projektityö sekä kirjallinen museoanalyysitehtävä.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä , yleisötyöhön liittyvä projektityö sekä kirjallinen musoanalyysitehtävä.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi ja tentti tai kirjallinen oppimistehtävä , yleisötyöhön liittyvä projektityö sekä kirjallinen museoanalyysitehtävä.

Teaching

x

Independent study (6 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Erityisin perustein (esim. asuminen toisella paikkakunnalla) ja tentaattorin kanssa erikseen sopimalla opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä verkko-opiskeluna, johon kuuluvat myös tentti tai kirjallinen oppimistehtävä , yleisötyöhön liittyvä projektityö sekä kirjallinen museoanalyysitehtävä.

Teaching