MSLP040 Learning through Work I (8 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, tutustutaan museo-organisaatioon ja museon toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan perusvalmiudet museotyöstä suoriutumiseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee museon erityispiirteitä työympäristönä ja sen toimintaa kulttuuriperintöorganisaationa,
  • osaa soveltaa aiemmin oppimaansa käytännön työtehtävissä sekä
  • osaa kuvata omaa suoriutumistaan käytännön museotyössä.

Completion methods

Method 1

Description:
Työssäoppimispaikan itsenäinen hakeminen ja työssäoppimisesta sopiminen museoammatillisesti hoidetussa museossa. työskentelyllä museoammatillisesti hoidetussa museossa. Ohjattu, 180 tunnin laajuinen työskentely, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti museoon, sen toimintoihin ja työtehtäviin. Jakso voidaan jakaa pienempiin osiin ja sen voi korvata aiemmalla työtodistuksin dokumentoidulla työkokemuksella ammatillisesti hoidetussa museossa. Työssäoppimisen raportointi kirjallisesti.
Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (8 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching