MSLPER Basic Studies in Museology (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  • tietää museologian ja heritologian tutkimustradition päälinjoja
  • tuntee oppiaineen nykypäivän ajankohtaisia kysymyksiä
  • tunnistaa museoiden roolin, merkityksen ja toimintatavat kulttuurisina instituutioina ja yhteiskunnallisina toimijoina
  • tuntee käytännön museotyön perusteita ja lähtökohtia
  • osaa soveltaa opintojen antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä.
Museologian perusopinnot ovat museoammattiin pätevöittävät erikoisopinnot (museolaki 314/2019).

Structure

Select all (25 cr)