ITAKOK Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli (15+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli on vapaasti avoinna kaikille Jyväskylän yliopiston ja Edufuturan opiskelijoille.

Opinnot tähtäävät hyvään käytännön kielitaitoon jokapäiväisissä tilanteissa sekä antavat monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta, kulttuurista ja kielestä. Opiskelijat, jotka tarvitsevat italian kieltä ennen kaikkea suullisen arkikäytön, yleisen kulttuurikiinnostuksen, opiskelun tai työn takia, voivat moduulin puitteissa halutessaan suorittaa opintopisteitä minimilaajuutta enemmänkin. Opinnoissa kehitetään ensisijaisesti suullista kielitaitoa, jolla on keskeinen merkitys italialaisen kulttuurin kontekstissa.

Opetusta antaa Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen italian kielen oppiaine yhdessä Erasmus-kumppaneiden kanssa.

Opintojen kulku

Opiskelija voi suorittaa vapaasti moduulin opintoja haluamansa määrän. Merkinnän temaattisesta kokonaisuudesta hän saa suoritettuaan vähintään 15 op. Opintoja suoritetaan luentosarjoina, pienryhmäopetuksena tai itsenäisenä opiskeluna sopimuksen mukaan.

Moduulin opintojaksoja voidaan suunnata tukemaan ja täydentämään opiskelijan pääaineopintoja (sovitaan vastuuopettajan kanssa). 

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija kurssivalinnoistaan riippuen

· on kehittänyt suullista kielitaitoaan.

· pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa italian kielellä

· on saanut monipuolisen kuvan Italian yhteiskunnasta, historiasta ja kulttuurista

· on kehittänyt taidot toimia erikielisessä kulttuurissa arkielämän tilanteissa 

Työelämähyöty

Italian kielen ja kulttuurin moduuli on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat italian kieltä ennen kaikkea suullisen arkikäytön, yleisen kulttuurikiinnostuksen, opiskelun tai työn takia. 

Additional information

Hakuaika

Opinnot voi aloittaa milloin vain. Opetus alkaa syyslukukauden alussa.

Hakuohjeet

Ilmoittautuminen Sisussa. EduFutura-opiskelijat saavat JYU-käyttäjätunnukset, joilla pääsevät Sisuun (kts. ohjeet EduFuturan sivuilta). Ilmoittautumisen jälkeen opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostitse vastuuopettajaan: giuseppe.g.lagrassa@jyu.fi.


Italian kieli
Kieli- ja viestintätieteiden laitos (A-rakennus)
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15
A-rakennus


Italian lehtori:
Giuseppe La Grassa
puh. 040 8053197
sähköposti: giuseppe.g.lagrassa@jyu.fi

A-rakennus 

Structure

Select min. 15 cr