ITAP126 Writing Skills (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssi sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia italiaksi.

Suoritustavat

Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

Arviointiperusteet

Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

Aktiivinen osallistuminen
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti melko sujuvasti käytännön kielenkäyttötilanteissa
- osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä italiaksi jokapäiväisistä aiheista
- ymmärtää arkikielellä kirjoitettuja tekstejä
- tuntee Italian tapakulttuuria

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- vuorovaikutustaidot
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
No published teaching