ITAP5002 Italian Language and Culture 3 (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti tai muu käytännön työ sopimuksen mukaan.

Sisältö

Perehtyminen italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.
Eurooppalainen viitekehys A2-B1

Italian tapakulttuuria

Oppimateriaalit

Kursilla ilmoitettava materiaali.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat valmentautua ja osallistua italian kielen sivuaineen valintakokeeseen. Tavoitteena on syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua tekstiä tutuista aihepiireistä
- kykenee perustasolla ilmaisemaan itseänsä italiaksi

- kykenee vertailemaan suomalaista ja italialaista tapakulttuuria
- osaa verrata ja erotella suomalaisen ja italialaisen sosiaalisen kanssakäymisen eroavaisuuksia ja osaa arvioida kommunikointitilanteita

- osaa hyödyntää italiankieltä työssä ja opiskelussa

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- ryhmätyötaidot
- kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta
- kyky ilmaista mielipiteitä italiaksi
- kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla
- kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti
- kyky sitoutua aikatauluun, työtapoihin ja opettajan asettamiin tavoitteisiin

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Italian

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
No published teaching