ITAP5000 Italian Language and Culture 1 (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja tentti.

Sisältö

Perehtyminen italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.
Eurooppalainen viitekehys A1

Oppimateriaalit

Kursilla ilmoitettava materiaali

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Perehtyminen italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää ja käyttää arkikielisiä ilmaisuja ja lauseita selvitäkseen konkreettisissa tilanteissa
- osaa esitellä itsensä ja muut
- kykenee tekemään kysymyksiä ja vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat häntä itseään ja konkreettisia asioita
- kykenee käyttämään yksinkertaisia ilmaisuja ja lauseita kuvatakseen itseään, tuttaviaan ja ympäristöä, jossa asuu, opiskelee tai työskentelee. (Eurooppalaisen viitekehyksen taso A1.)

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- kyky noudattamaan tarkasti tehtävänantoa
- kyky työskennella ryhmässä yhteistoiminnallisesti

Study materials

Kurssilla ilmoitettava materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Italian

Teaching