ITAP5003 Italian as the language of culture (5–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perehtyminen valitun aihepiirin kielen keskeisiin piirteisiin käytännön harjoitusten avulla.

Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa.
Kurssilla perehdytään syvällisemmin italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Kurssilla ilmoitettava materiaali

Suoritustavat

- Opiskelija valitsee vähintään yhden seuraavista aihepiireistä: Italia oopperan kielenä; Italian kieli musiikin kautta; Italia elokuvan ja teatterin kielenä.

- Joko luennot sekä tentti tai suullinen esitelmä, essee tai muu käytännön työ sopimuksen mukaan.


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan

- opiskelija on kehittänyt italian kielen taitojaan ja italialaisen kulttuurin tuntemustaan oopperatekstien ja laulujen avulla.

- opiskelija on kehittänyt Italian kulttuurin ja kielen tuntemustaan tutustumalla merkittäviin italialaisiin elokuviin sekä tarkastelemalla erityisesti niissä käytettyä kieltä.

- opiskelija ymmärtää valitun aihepiirin roolin italialaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:


- esiintymistaidot
- ongelmanratkaisutaidot
- tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- vuorovaikutustaidot
- itsesäätelytaidot, vastuunottokyky, päätöksentekokyky
- rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Study materials

Kurssilla ilmoitettava materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Italian

Teaching

x

Independent study (5–10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
No published teaching