ITAP122 Oral Skills in Italian 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa.
Kurssillä perehdytään italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Suoritustavat

Harjoitukset kielistudiossa ja suullinen koe. Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Suullinen koe.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa ja tuottaa italian äänteitä mahdollisimman luontevasti
 • osaa tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä ääntämisvirheitä
 • kykenee ilmaisemaan itseään melko sujuvasti käytännön kielenkäyttötilanteissa
 • kykenee ymmärtämään puhuttua kieltä suhteellisen hyvin
 • tuntee Italian tapakulttuuria
 • pystyy keskustelemaan italiaksi

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • ongelmanratkaisutaidot
 • vuorovaikutustaidot
 • kyky ilmaista itseään viestintätilanteeseen sopivalla tavalla
 • kyky osallistua keskusteluun rakentavalla tavalla.
 • ryhmätyötaidot
 • kyky olla avoin keskustelulle, yhteistyölle ja saadulle palautteelle

Additional information

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Study materials

Harjoitusmonisteet

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Suullinen koe.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Suullinen koe.
Language:
Italian
Study methods:

Harjoitukset kielistudiossa ja suullinen koe. Suullinen ilmaisu. Luetun ja kuullun ymmärtäminen. Suullisia harjoituksia. Kotitehtävien pohjalta tapahtuva keskustelu. Aktiivinen osallistuminen kurssilla.

Study materials:

Harjoitusmonisteet

Teaching