HJOPER Basic Studies in Human Resource Management (27 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuus koostuu henkilöstöjohtamisen kentälle sijoittuvista opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
  • tuntee keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
  • hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet
  • tunnistaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
  • osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön ja ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia, mutta ensin suoritetaan YTTP1110/YTTP2110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet sekä YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (tai aiempi vastaava opintojakso YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen), joiden jälkeen vasta muut opintojaksot.

Additional information

Opiskelijat, jotka suorittavat myös liiketoimintaosaamisen perusopinnot sisältäen YTTP1110/YTTP2110, voivat suorittaa henkilöstöjohtamisen perusopinnot laajuudella 26 op korvaten YTTP1110/YTTP2110 valinnaisella henkilöstöjohtamisen opintojaksolla.

Structure

Select all (27+ cr)